អាណិតណាស់ !!! ទារក​ ០១ នាក់ អាយុ​ ០៧ ខែ​នៅ​ច្បារ​អំពៅ​​ ត្រូវបានតេស្ត រកឃើញ​ វិជ្ជ​មាន​​​កូ​​វីដ-​១៩

ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ នេះ​ ក្រសួង​សុខាភិបាលជូន​ដំណឹង​ករណី​រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ចំនួន ០៣ នាក់​ទៀតរួម​ទាំង​ ទារក​អាយុ​ទើប ០៧ ខែ​ ដែលមាន​អាស័យដ្ឋាននៅ​ច្បារអំពៅ ដែលមានការ ​ពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា។ ការ​តេស្ត​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា ពីថ្ងៃ ២៩-៣០វិច្ឆិកា សរុប​មាន​ចំនួន ៤ ៨៦៩ នាក់ មាន​វិជ្ជមាន ១៧ នាក់ និង​ ៤ ៨៥២ អវិជ្ជមាន៕គិតត្រឹមថ្ងៃទី១ ខែធ្នូនេះ កម្ពុជាមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៣២៦នាក់ ក្នុងនោះជាសះស្បើយ៣០៤នាក់ និងគ្មានករណីស្លាប់ទេ។

សូមអានសេចក្តី ប្រកាស ខាងក្រោម ៖