ដំណឹងល្អ !!!ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តំលៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ នៅ កម្ពុជា ចុះថ្លៃហើយ តំលៃត្រឹមតែ…

ដើម្បី ជួយសម្រួល ដល់ ជីវភាពរបស់ប្រជាជន សម្តេចមហាអគ្គសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានសម្រេច បញ្ចុះតំលៃលក់រាយ ប្រេងឥន្ធនៈ នៅ កម្ពុជា ចំនួន ៤សេនដុល្លា ក្នុងមួយលីត។ 

ដូចនេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បានកំណត់តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈតាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី១-១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ​ដោយប្រេងសាំងធម្មតាត្រូវលក់៣០០០រៀល/លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូ២.៧៥០រៀល/លីត្រ។ 

សេក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួង ៖