ដំណឹង ល្អ »» អ្នកដែល នឹងទទួលបាន វ៉ាក់សាំងមុនគេ គឺក្រុមគ្រូប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ គ្រូបង្រៀន …

តេីអ្នកណាគួរទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ មុនគេ?

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅយប់ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានមានប្រសាសន៍ថា អ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងមុនគេ គឺក្រុមគ្រូប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ គ្រូបង្រៀន កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ និងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ ព្រៃឈេី បរិស្ថាន។ល។

នេះជាការផ្តល់យោបល់របស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដេីម្បីអង្គប្រជុំយកទៅពិភាក្សានៅថ្ងៃទី ៨ ធ្នូនេះ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩ ។