មានសង្ឃឹមហើយ បងប្អូន !!! ក្រុមហ៊ុនធំមួយ​ សន្យាទិញ ស្វាយកែវរមៀតពីកសិករ និង លក់ ទៅប្រទេសចិន…

មន្ទីរកសិ​កម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និង​នេសាទ សហ​ការជាមួយ​​ លោកអភិបាល​ក្រុងសំរោង និងក្រុមហ៊ុន MangoThom បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាស្តី​ពីកា​រងា​ររៀប​ចំល​ក្ខខ័ណ្ឌ ចុះកិច្ចសន្យា ទិញ លក់ ស្វាយ​​កែវរមៀត ជាមួយក្រុមកសិករ ម្ចាស់ចំការ ស្វាយ​កែវរ​មៀត ជាលទ្ធផ​លគឺ៖

+បានបង្ហាញកសិក​រយ​ល់ដឹ​ងពីលក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការ អនុវត្តកសិកម្មល្អ ដើម្បីនាំស្វាយទៅលក់នៅប្រទេសចិន

+បណ្តុះបណ្តាល​ពីការអនុ​វត្តន៍កសិកម្មល្អ CAM-GAP និងបន្តចុះបញ្ជីចំការជំហ៊ានទី១ ដល់កសិករ ៤២រូប

+ក្រុមការងារ​នឹងចុះទៅវា​យតម្លៃ ចំការក្រោយ២សប្តាហ៍ ទុកពេលអោយក​សិករ ដែលបានយល់ដឹងពី CAM-GAP រៀបចំសំអា​តចំការ​ អោ​​យបានស្អាត និងស​ហកា​រផ្តល់ព័តមាន ។

ប្រភព៖ មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ